Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Yaşlı Bakımı Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Yaşlı Bakımı Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf